Organogram Opleidingsnetwerk Samen Opleiden

Het organogram van het Opleidingsnetwerk is opgebouwd uit een aantal actoren die een rol hebben in de aansturing van alle processen binnen het Opleidingsnetwerk.

De actoren binnen de cirkel hebben direct betrekking en invloed op de ontwikkeling van de (aanstaande) leraar en daarmee op de ontwikkeling van het kind. Bij 'rollen en taken' worden de verantwoordelijkheden van al deze actoren verder beschreven. In onderstaande figuur wordt het Organogram van Opleidingsnetwerk Samen Opleiden weergegeven.De communicatiestructuur wordt uitgebeeld met behulp van de gele pijlen binnen dit organogram. Binnen de cirkel is er een directe communicatielijn tussen de verschillende actoren.