Opleiden

Er is sprake van een gedifferentieerde begeleiding van de aanstaande leraar binnen het traject opleidingsschool. Deze begeleiding is gericht op het realiseren van de reguliere eindtermen en wordt ook afgestemd op de leerbehoefte van de aanstaande leraar.