Professionaliseren

Professionalisering richt zich op het niveau van individuele personen en op teams en organisaties. In onze visie dienen de kennis, houding en vaardigheden op alle niveaus in orde te zijn om (aanstaande) leraren goed op te leiden, te begeleiden en te beoordelen.