Kwaliteit

De kwaliteitscultuur van Opleidingsnetwerk Samen Opleiden is ontwikkel- en resultaatgericht. Continu wordt samen gewerkt om de gewenste kwaliteit van samen opleiden te bereiken.

We onderscheiden doelen op metaniveau en streefdoelen op uitvoeringsniveau. De doelen op metaniveau zien we als onze koers, onze richting die ons Opleidingsnetwerk wil nemen. De streefdoelen op uitvoeringsniveau zijn specifiek voor een bepaalde beleidsperiode. De kwaliteitsinstrumenten die we gebruiken zijn behulpzaam bij het realiseren en bereiken van onze doelen. 

Het kwaliteitsbeleid van Opleidingsnetwerk Samen Opleiden: 

  1. waarborgt de realisatie van de visie van het Opleidingsnetwerk als stip op de horizon, de kern van het kwaliteitsbeleid en de kwaliteitsontwikkeling; 
  2. maakt het realiseren van toetsbare streefdoelen op korte en middellange termijn mogelijk en inzichtelijk; 
  3. garandeert het kunnen verantwoorden van onze ontwikkeling en kwaliteit, zowel intern als extern.