02-07-2024 |
Volg dan het groepsgewijs beroepsregistratietraject voor lerarenopleiders van Velon-BRLO op De Kempel! Lees verder...
29-05-2024 |
Wil jij je studenten nog beter kunnen begeleiden? Je kennis, vaardigheden en houding versterken? Dan is de mentorspecialisatie iets voor jou!  In deze training, met de focus op het begeleiden van (kempel)studenten word je specifiek toegerust voor deze mooie taak .    In vier bijeenkomsten leer je: (kempel) instrumentarium voor begeleiden en beoordelen kennen en gebruiken Coachings- en begeleidingstechnieken inzetten om beweging te genereren bij de ander. Gesprekstechnieken verder begrijpen en hanteren om verdiepende inzichten te ontlokken  Je eigen coac... Lees verder...
25-01-2024 |
Het doel van deze rapportage is om zo veel mogelijk inzicht te verschaffen in het behalen van de doelstelling om 100% van de studenten binnen Samen Opleiden op te leiden. Lees verder...

Over ons

Opleidingsnetwerk Samen Opleiden is in maart 2019 door de NVAO geaccrediteerd en heeft daarmee de status ‘erkende opleidingsschool’ verkregen. Het netwerk bestaat uit 24 besturen: 23 besturen voor (Speciaal) Primair Onderwijs plus het bestuur van Hogeschool de Kempel.

De deelnemende besturen hebben elk hun eigen kenmerken en accenten. Deze diversiteit zorgt voor een constante en interessante dialoog over de kwaliteit van begeleiden en opleiden van aanstaande en startende leraren. Wij werken samen aan de kwaliteit van onze leraren en daarmee aan de kwaliteit van ons onderwijs. Het netwerk deelt een gemeenschappelijke visie die beschreven wordt in het beleidsplan voor de periode 2023-2026. Deze wordt gekenmerkt door het realiseren van betekenisvolle leerwerkplekken en het samen ontwikkelen van nieuwe kennis en ervaring voor professionalisering van startende leraren.

Waarom zijn we een Opleidingsnetwerk? We zien het als onze taak om te investeren in ons ‘menselijk kapitaal’ - de aanstaande en startende leraar - met als doel: goed onderwijs voor al onze leerlingen. De enige wijze waarop we dit krachtig kunnen realiseren is het aangaan van een educatief partnerschap met alle besturen die onderdeel uitmaken van het Opleidingsnetwerk. Onder educatief partnerschap wordt een werkwijze verstaan waarin we het studeren aan de opleiding, het werkplekleren van de aanstaande leraar en het professionaliseren van startende leraren zoveel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten, zodat we een optimale ontwikkeling en begeleiding realiseren.

Waar staan we voor?

Missie
Opleiden en professionaliseren van voldoende bekwame leraren die trots zijn op hun beroep, de werkplek en de opleiding en kwaltitatief en betekenisvol onderwijs voor alle leerlingen in de regio kunnen realiseren.

Ambities

  • Versterking van de kwaliteit van het werkplekleren.
  • Vergroten van de doorstroom in de opleiding en behouden van startende leraren. 
  • Stimuleren van een Leven Lang Ontwikkelen (LLO).

Overtuigingen

  • Je kunt niet niet samen opleiden.
  • Het voeren van het goede gesprek (de dialoog) vormt de motor voor het realiseren van onze ambities.
  • We werken vanuit vertrouwen aan onze gedeelde missie.
  • We koesteren de diversiteit en eigenheid van partners.

Visie

Afstemmen en verbinden

Gericht op ontwikkeling

 

Koesteren van eigenheid

We voeren structureel het goede gesprek over de onderwerpen die centraal staan binnen de ontwikkeling van de (aanstaande) leraar in de opleiding en op de leerwerkplek.

 

We willen leraren opleiden die morgen een nog betere leraar willen zijn. We ontplooien activiteiten die daartoe bijdragen.

 

We waarderen de uniciteit van (aanstaande) leraren en scholen en stimuleren eenieder om deze in te zetten voor goed onderwijs.

 

Deelnemende besturen