Laatste nieuws

11-11-2021 |
Vele actieve Velon leden hebben intensieve contacten binnen de bestaande landelijke infrastructuur. Wellicht geldt dit ook voor jou. We willen je verzoeken om je netwerk aan te spreken om de flyer en Velon nieuws te verspreiden. Aandacht voor ledenwerving is een blijvend en belangrijk aandachtspunt. Lees verder...
31-10-2021 |
Het ZelfEvaluatieKader (ZEK) is een instrument om de kwaliteit van samen opleiden in beeld te brengen, te ontwikkelen, te monitoren en te borgen. Het is gebaseerd op zeven samenhangende componenten, gericht op het doel en de opbrengst van een werkplekleeromgeving. Het ZEK wordt gebruikt door onze opleidingsscholen zodat er in de praktijk krachtige werkplekleeromgevingen ontstaan om aanstaande leraren samen op te leiden. Voor een partnerschap (een samenwerkingsverband waar één of meer scholen en één of meer lerarenopleidingen aanstaande leraren samen opleiden in d... Lees verder...
05-10-2021 |
De fl yer informeert over de wijze waarop we binnen het Opleidingsnetwerk Samen Opleiden invulling geven aan het curriculum van de opleiding tot leraar basisonderwijs. Lees verder...

Samen Opleiden

Opleidingsnetwerk Samen Opleiden -van Peel tot Maas en Dommel tot Aa-  is een opleidingsnetwerk van negen besturen; zeven besturen voor Primair Onderwijs, 1 bestuur voor Speciaal Onderwijs en het bestuur van Hogeschool de Kempel. De deelnemende besturen hebben elk hun eigen kenmerken en accenten. Deze diversiteit zorgt voor een constante en interessante dialoog met elkaar over goed begeleiden en opleiden van aanstaande leraren. 

Wij werken samen aan de kwaliteit van onze (aanstaande) leraren én de kwaliteit van goed onderwijs. Het opleidingsnetwerk deelt een gemeenschappelijke  basis die beschreven staat in een opleidings-, professionalisering- en kwaliteitsplan en gekenmerkt wordt door het werken in professionele leerwerkplekken en het ontwikkelen in netwerken.

Eenbes Basisonderwijs

Hogeschool de Kempel

OBS Helmond

Opleidingsnetwerk Samen Opleiden

PlatOO

Prodas

Qliq Primair Onderwijs

SPOVenray en regio

Stichting GOO

Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra