Terug naar Overzicht

Professionele werkplaats - inspiratie 3

Cluster Someren (Prodas)

Groepsdoorbrekend werken: leren van en met elkaar.
 

Aanstaande leraar PW Cluster Someren: “Hoe meer je als aanstaande leraar te zien krijgt (op de verschillende scholen), hoe beter jij jouw eigen visie kunt ontwikkelen, want je weet wat er al bestaat en wat er nog te behalen valt, door ook op scholen te kijken naast je eigen stageschool.”

 
De Professionele Werkplaats (PW) cluster Someren is een bijzondere PW. Bijzonder omdat deze PW zich richt op een overkoepelend thema ‘Groepsdoorbrekend werken' waarin zes scholen van het cluster elkaar regelmatig ontmoeten om te leren van en met elkaar. Naast een literatuuronderzoek, is met groepsinterviews de huidige en gewenste situatie in kaart gebracht wat betreft groepsdoorbrekend werken op de zes scholen. Op basis van de uitkomsten richt de PW zich hierbij specifiek op zelfregulatie en samenwerkingsvaardigheden van leerlingen. Om zicht te krijgen op welke manieren leerlingen gericht hieraan kunnen werken is een observatiekijkwijzer ontwikkeld.
De komende periode vinden op alle scholen proeftuintjes plaats waarin lessen door leraren worden uitgeprobeerd om gericht te werken aan zelfregulatie en samenwerkingsvaardigheden van leerlingen. Deze lessen worden met de observatiekijkwijzer door (aanstaande) leraren geobserveerd en met de leraren geëvalueerd.
Op basis van alle resultaten en conclusies, formuleert de PW een advies om een next step te kunnen zetten op het gebied van groepsdoorbrekend werken. Hierbij wordt specifiek gekeken, naar wat de ene school van de andere kan leren (‘good practices’). Ook is afgestemd wie op de scholen verantwoordelijk is voor het opzetten en uitvoeren van deze next step. 
 
Nieuwsgierig naar deze PW? Suzanne en Jeannette vertellen jullie er graag meer over!