Terug naar Overzicht

Professionele werkplaats - inspiratie 1

OBS 't Hout

Professionele werkplaats OBS 't Hout

In de PW van OBS 't Hout staat het vergroten van eigenaarschap bij leerlingen centraal. Het voltallige personeel van OBS ’t Hout neemt deel aan dit praktijkonderzoek. Literatuur rondom feedback en autonomie is bestudeerd. De aanstaande leraren die stagelopen op 't Hout en leraren hebben interviews met leerlingen afgenomen om te achterhalen in hoeverre leerlingen keuzevrijheid/autonomie ervaren. Daarnaast is door middel van een vragenlijst onderzocht in hoeverre de feedbackvormen (feed-up, feed forward en progressiegerichte feedback) worden ingezet door leerkrachten.

Op basis van de uitkomsten zijn weekplanners voor groep 1 t/m 8 ontworpen waarin ruimte is voor het zelf inplannen van taken en instructiemomenten. Ook zijn er hulpkaartjes gemaakt met voorbeeldvragen over feed-up, feed forward en progressiegerichte feedback. De weekplanners en hulpkaartjes worden dit jaar intensief ingezet door leraren en leraren en aanstaande leraren zullen elkaar observeren. Het effect hiervan is uiteraard weer onderwerp van onderzoek.
Meer weten? Mail leraaronderzoeker Robin Lemmen of docentonderzoeker Annemiek Schrader
 

 

 

Poster PW OBS 't Hout