Terug naar Overzicht

Ontwerpnetwerk Curriculum

Onlangs is er een publicatie uitgebracht met de opbrengsten uit het landelijke ontwerpnetwerk curriculum. In dit ontwerpnetwerk waren wij als opleidingsnetwerk ook vertegenwoordigd.


'Hoe kunnen partnerschappen Samen Opleiden een gezamenlijk curriculum vormgeven dat recht doet aan beide contexten én aan de leervragen van de student? In het ontwerpnetwerk ‘Een curriculum in samenhang’, een initiatief van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren, zijn trio’s van studenten, schoolopleiders en instituutsopleiders uit het primair en voortgezet onderwijs op zoek gegaan naar antwoorden op deze vraag.

Bouke (docent de Kempel), Fleur (aanstaande leraar de Kempel) en Margret (schoolopleider SPOVenray en lid ontwikkelgroep) hebben hier vorig schooljaar actief in geparticipeerd. De inhoud van deze publicatie is dus mede dankzij hen tot stand gekomen. Mooi! 

Link publicatie