Het Zelfevaluatiekader samen opleiden (ZEK) is vanaf 2006 voortdurend in ontwikkeling. In 2020-2021 is in samenwerking met het partnerschap Samen in Ontwikkeling (SAM) het ZEK gereviseerd tot een nog handzamer instrument.
De revisie vond plaats op basis van onderzoeksbevindingen en tegen het licht van het Landelijk KwaliteitsKader Samen Opleiden & inductie en werkwijze peer review.
 

Vanuit opgedane kennis, inzichten en ervaringen van gebruikers blijkt het ZEK een geschikt instrument om de kwaliteit van Samen Opleiden op opleidingsscholen in beeld te brengen, te monitoren en te borgen.
Hiervoor zijn onderstaande ZEK-materialen ontwikkeld die kunnen worden benut door schoolopleiders, directie en team van opleidingsscholen.
De opbrengst van het ZEK valt of staat met de wijze waarop partnerschappen dit kwaliteitsinstrument inzetten.