'Samen opleiden' is samen verantwoordelijk zijn.  Om samen verantwoordelijk te kunnen zijn, is het nodig om:


a) elkaars taal te spreken en 
b) te weten waar je verantwoordelijk voor bent.

Beide aspecten blijken in de praktijk nogal eens knelpunten te kennen.
Om die knelpunten te helpen voorkomen, ontwikkelden Geldens, Popeijus, Ruit en Visser (2012) in samenspraak met het werkveld een instrument voor 'Samen opleiden', het Zelfevaluatiekader (ZEK). Hierbij zijn de NVAO-standaarden voor Samen (academisch) opleiden ingebed.

In 2015 is in samenwerking met Hobéon een vernieuwde versie verschenen van het ZEK. Deze is begin 2016 geupdated waarbij de doorontwikkelde indicatoren van de academische opleidingsschool zijn opgenomen. Hierna vindt voortdurend doorontwikkeling van het ZEK plaats.