Werkgroep

De werkgroep bestaat uit twee vertegenwoordigers vanuit het opleidingsinstituut en drie vertegenwoordigers vanuit de opleidingsscholen en heeft tijdens de op- en inrichtingsfase tot taak de totstandkoming van het Beleidsplan Opleidingsnetwerk Samen Opleiden.