Samen Opleiden

Opleidingsnetwerk Samen Opleiden -van Peel tot Maas en Dommel tot Aa- is een opleidingsnetwerk van acht besturen; zeven besturen voor Primair Onderwijs en het bestuur van Hogeschool de Kempel. De deelnemende besturen hebben elk hun eigen kenmerken en accenten. Deze diversiteit zorgt voor een constante en interessante dialoog met elkaar over de kwaliteit van begeleiden en opleiden van aanstaande leraren.

Wij werken samen aan de kwaliteit van onze (aanstaande) leraren [1] én de kwaliteit van ons onderwijs. Het opleidingsnetwerk deelt een gemeenschappelijke basis die beschreven staat in een opleidings-, professionalisering- en kwaliteitsplan. Deze basis wordt gekenmerkt door het werken in aantrekkelijke professionele leer- en werkplekken en het samen ontwikkelen van nieuwe kennis en ervaring binnen netwerken.

 

[1] De (aanstaande) leraar betreft zowel de student van Hogeschool De Kempel die opgeleid wordt binnen een opleidingsschool als de reeds bevoegde leraar in de opleidingsschool