Visie op samen opleiden

Onze kernopgave is het Samen Opleiden en professionaliseren van (aanstaande) leraren.

Dat doen we door het dragen van een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de opleiding en professionalisering van leraren in combinatie met het zorgen voor professionele leerwerkplaatsen waarbinnen schoolontwikkeling centraal staat. Gevolg van deze aanpak is dat we samen passend en betekenisvol onderwijs (blijven) realiseren voor al onze leerlingen in het basisonderwijs. 

Het Opleidingsnetwerk -met daarbinnen de opleidingsscholen- is volgens ons de meest betekenisvolle leer- en werkplek waar theorie & praktijk-koppeling plaatsvindt. Ook is het de plek waar onderzoek gedaan wordt, experimenten plaatsvinden en in gezamenlijkheid geleerd wordt. Binnen het Opleidingsnetwerk vindt gezamenlijke ontwikkeling van (aanstaande) leraren en leerlingen plaats in een betekenisvolle leerwerkomgeving.


We hanteren voor het realiseren van onze opgave twee sporen: 

  1. Het samen zorgen voor het goed opleiden, begeleiden en beoordelen van onze aanstaande leraren en een voortgaande professionalisering (van schoolopleider, mentor en leraren)

  2. Het stimuleren van en bijdragen aan de schoolontwikkeling