Visie op professionalisering

 

Vanuit onze overtuiging dat de lerende altijd een zelfsturende actor is in de onderwijsprocessen, is leren voor ons betekenisvol wanneer sprake is van de volgende sociaal-constructivistische kenmerken: het leren is actief, collaboratief, constructief, doelgericht, gecontextualiseerd.
Door te leren in netwerken kunnen we hier mede vorm en uitvoering aan geven.

Netwerkleren is een vorm van het verbinden van elkaars praktijken. Het staat voor een persoonlijke en actieve manier van leren waarbij actoren gericht gebruik maken van hun contacten. Het is belangrijk dat deelnemers invloed hebben op de leerdoelen en activiteiten van het leernetwerk en dat participatie een duidelijke meerwaarde heeft (Bood & Coenders, 2003). Dit maakt dat deelnemers mede-eigenaar zijn van het proces en het te ontwikkelen product(en). Belangrijke elementen van netwerkleren zijn onder meer uitwisseling, dialoog, reflectie, modelling, co-teaching en peerfeedback. Kenmerkend voor ons Opleidingsnetwerk Samen Opleiden is het netwerkleren als effectieve professionaliseringsvorm in de vorm van PW en LWG. 

Professionele werkplaatsen/leerwerkgemeenschappen 

Het werken in PW/LWG dichten we een belangrijke rol toe voor het leren van alle partners. Hierin zoeken we voortdurend naar het versterken van de koppeling tussen theorie en praktijk. Op opleidingsscholen werken aanstaande leraren en mentoren samen met opleiders van Hogeschool de Kempel aan professionalisering van (aanstaande) leraren en het verbeteren van de kwaliteit van leren op de werkplek. Binnen de PW werken we planmatig aan schoolontwikkeling met behulp van praktijkonderzoek, voortgaande professionalisering van (aanstaande) leraren en curriculumontwikkeling van het opleidingsinstituut waarbij gebruik gemaakt wordt van de denkkaart onderzoeksmatig werken