Visie op opleidenSociaal-constructief leren 

Uitgangspunt voor het opleiden van onze aanstaande leraren is het sociaal-constructief leren. Het stuurt de wijze waarop wij in ons Opleidingsnetwerk tegen leren, ontwikkelen en opleiden aankijken. De lerende is altijd een zelfsturende actor in de onderwijsprocessen. Leren is voor ons betekenisvol wanneer er sprake is van de volgende sociaal-constructivistische kenmerken: het is actief, collaboratief, constructief, doelgericht, gecontextualiseerd en waardevol.

 

Netwerkleren 

In ons Opleidingsnetwerk vindt leren in samenwerking met anderen plaats in leernetwerken zoals professionele werkplaatsen (PW) en leerwerkgemeenschappen (LWG). Binnen de PW/LWG zijn verschillende leervormen te onderscheiden die bijdragen aan het leren en ontwikkelen van en met elkaar. Te denken valt aan modelleren, supervisie, coaching, klassenconsultatie, SVIB, intervisie, samen werken aan schoolontwikkeling en co-teaching. 

Het vraagt van de lerende een actieve, zelfstandige en onderzoekende houding ten aanzien van zijn leerproces. Een nieuwsgierige en kritische houding is voorwaardelijk net als het vermogen om te evalueren en reflecteren op het eigen handelen. En daaraan gelieerd: het creëren van een veilige omgeving door de opleidingsschool waarin de lerende deze houding kan laten zien.