Thema’s en doelen op metaniveau

Het Opleidingsnetwerk zien we als de plek waarin we ons samen kunnen ontwikkelen en waar antwoorden voor vragen en dilemma’s die hierbij komen kijken gevonden kunnen worden.

Om dit te kunnen realiseren focussen we op de drie thema’s en bijbehorende doelen: 
 

Samen Opleiden en professionaliseren van (aanstaande) leraren.

  1. We delen samen de verantwoordelijkheid voor het samen opleiden, begeleiden en beoordelen van aanstaande leraren. 
  2. We leiden aanstaande leraren op die bekwaam functioneren voor de klas én als nieuwsgierige en vaardige aanstaande collega in school- en teamontwikkeling participeren. 
  3. Zowel aanstaande leraren als leraren hebben duidelijk zicht op welke wijze (theoretische) inhouden aansluiten op/bij de praktijk.

Samen een contextrijke en betekenisvolle leerwerkomgeving voor (aanstaande) leraren inrichten. 

  1. Er is een grote mate van betrokkenheid en motivatie merkbaar bij alle deelnemers wat betreft het participeren in Samen Opleiden. 
  2. Er zijn betrokken, vaardige en gecertificeerde schoolopleiders en mentoren die de juiste begeleiding bieden aan aanstaande leraren en schoolontwikkeling gebruiken als motor voor verdere ontwikkeling. 
  3. Er is sprake van een lerende cultuur: een open klimaat van ambitie en vertrouwen waarin (aanstaande) leraren (formeel en informeel) leren, onderzoeken, kennis overdragen en feedback geven als vanzelfsprekende onderdelen van hun werk beschouwen

Samen goed organiseren 

  1. Er is duidelijkheid over hoe het Opleidingsnetwerk is georganiseerd, wie waarvoor verantwoordelijk is en hoe de communicatielijnen lopen. 
  2. Alle betrokkenen zijn goed gepositioneerd, waardoor zij zich prettig en competent voelen in hun rol en taak. 
  3. Er is veel ruimte voor beweging en ontwikkeling die ‘van binnenuit’ plaatsvindt. Het werkveld voelt ruimte en enthousiasme om de uitdaging en het eigenaarschap op te pakken en beseft tegelijkertijd hoe dit het grotere geheel (de organisatie) raakt.