De aanstaande leraar aan het woord


Wat vinden de aanstaande leraren van samen opleiden?

De aanstaande leraren in ons opleidingsnetwerk geven aan dat met name het samen leren en werken met andere (aanstaande) leraren binnen een schoolteam, vanuit een onderzoeksvraag (Professionele werkplaats) die is gekoppeld aan de schoolontwikkeling, ‘meer bagage’ voor hen als aanstaande leraar genereert. 

Het gelijkwaardig, betrokken en samen toepassen van de theorie in de directe praktijk binnen de opleidingsscholen wordt door de aanstaande leraren erg gewaardeerd. Ze geven aan dat het hen een beter en reëler zicht op de onderwijsvisie, de onderwijsinhouden, de sociale structuren en het hen een hoger interactieniveau oplevert. Het is bijdragend aan de -kwaliteit van – hun reflectie op de totale onderwijscultuur en –structuur. 

Enkele quotes van aanstaande leraren onderschrijven de meerwaarde van de opleidingsscholen: 

  • 3e jaars: “Ze vragen aan mij wat ik ervan vind” 
  • 2e en 3e jaars : “Je gaat binnen de opleidingsscholen verder kijken dan alleen de klas” 
  • 3e jaars : “Mooi om dan buiten de klas te stappen. Je krijgt een goed beeld van je stageschool” 
  • 3e jaars : “Ik denk nu veel meer na over de dingen die worden gedaan vanuit onderzoekende houding & nieuwsgierig zijn > waarom doe ik het zo? > Hoe doe ik dit?” 
  • 3e jaars : “Het draagt bij aan een goede positie in het team, dat zorgt weer voor een fijnere manier van werken in je stage” 
  • 4e jaars : “De meerwaarde? Studenten, schoolteam en Kempel die samenwerken aan schoolontwikkeling!” 
  • 4e jaars : “Je leert in de praktijkonderzoek uit te voeren, je leert om echt te functioneren in een team, je hebt meer zicht op visie (ontwikkeling) van de school, je wordt echt onderdeel van het team” 
  • 4e jaars : “Interessant om samen te leren werken vanuit verschillende invalshoeken”