Rollen & taken

Wij werken samen aan de kwaliteit van onze (aanstaande) leraren daarmee de kwaliteit van ons onderwijs. Om al deze actoren gericht te (kunnen) laten zijn op de ambitie van de opleidingsschool is samenwerking en afstemming van groot belang.

(Aanstaande) leraar

De (aanstaande) leraar is de degene die lesgeeft op een PO partnerschool. Het gaat hierbij om zowel de student die de opleiding volgt tot leraar basisonderwijs alsook de startbekwame, basisbekwame en vakbekwame leraar van de basisschool. Binnen Opleidingsnetwerk Samen Opleiden is de aanstaande leraar partner. Deze wordt gezien als collega en participeert in alle aspecten van het beroep (Fielding, 2001; Lundy, 2007).

Mentor

De mentor is groepsleerkracht op een PO partnerschool en begeleidt aanstaande leraren ontwikkelingsgericht bij het werkplekleren in de onderwijspraktijk.

Schoolopleider

De schoolopleider is werknemer van een PO partnerschool en heeft als substantiële en structurele kerntaak het ontwikkelen, monitoren en bewaken van het opleiden en begeleiden van (aanstaande) leraren. De schoolopleider is de verbindende schakel tussen de opleidingsschool en het opleidingsinstituut.

Stagebegeleider

De stagebegeleider is een vertegenwoordiger van het opleidingsinstituut en stimuleert, begeleidt en beoordeelt de ontwikkeling van de aanstaande leraren op de opleidingsschool vanuit het opleidingsinstituut.

Instituutsopleider

De instituutsopleider is docent op het opleidingsinstituut en heeft als substantiële en structurele kerntaak de ontwikkeling van (aanstaande) leraren te begeleiden en te beoordelen zowel in de context van een opleidingsinstituut als in de context van Opleidingsnetwerk Samen Opleiden.

Leraaronderzoeker

De leraaronderzoeker is werkzaam op een PO-partnerschool en begeleidt, gebruikt en voert onderzoek uit i.s.m. (aanstaande) leraren en de docentonderzoeker binnen de context van Opleidingsnetwerk Samen Opleiden.

Docentonderzoeker

De docentonderzoeker is werkzaam op het opleidingsinstituut en begeleidt en gebruikt onderzoek i.s.m. (aanstaande) leraren en de leraaronderzoeker(s) binnen de context van Opleidingsnetwerk Samen Opleiden.

Stagecoördinatie

De stagecoördinatie wordt uitgevoerd door twee leden van het managementteam vanuit het opleidingsinstituut en heeft als taak het coördineren van alle processen rondom stage betreffende alle stagescholen, waaronder de opleidingsscholen.

Stagebureau

Het stagebureau bestaat uit twee medewerkers van het opleidingsinstituut en plaatst aanstaande leraren op alle stagescholen, waaronder de opleidingsscholen en onderhoudt contacten met alle betrokkenen.