Reflecterend coachen

Doel van reflectie moet zijn:

Zicht blijven houden op het eigen leerproces, waarbij individueel en / of collectief leren het uitgangspunt moet zijn. In grote lijnen betreft het een cyclisch en procesmatige aanpak. Stappen van de cyclus helpen om op systematische wijze te kijken naar een ervaring en processen in handelen zichtbaar te maken waardoor je meer grip krijgt op toekomstige situaties. Reflecteren om te (h)erkennen en te duiden om tot eigen regievoering te komen bij het vinden en uitproberen van alternatieven. Het gekozen reflectiemodel is een middel om tot reflectie te komen. Belangrijk om het doel van reflectie voor ogen te houden waarbij het model van ondergeschikt belang is.

Voor Samen Opleiden en Professionaliseren is het van belang dat reflecterend coachen onderdeel is van de begeleiding en waarbij onderstaande 5 stappen als uitgangspunt worden genomen:

 1. Je ervaart een betekenisvolle situatie.
  - Wat was het vertrekpunt?
  - Wat was de situatie?
  - Wat gebeurde er precies?
   
 2. Je blikt hierbij terug: de reflectie:
  - Wat heb ik gedaan en hoe?
  - Reflectie op ideaal: wat wilde ik eigenlijk bereiken? Wat was mijn bedoeling? Wat wilde ik leren / oefenen // laten zien?
  - Welke (kern)kwaliteit heb ik ingezet?
   
 3. Bewustwording van essentiële aspecten:
  - Je begrijpt de meest belangrijke kenmerken van de ervaring.
  - Wat zijn belangrijke dingen om in de gaten te houden?
  - Kan ik dat uitleggen?
  - Wat zegt het over mijn kwaliteiten.
  - Wat zegt het over hoe ik leer?
   
 4. Welke alternatieven zie ik:
  - Hoe kan ik mijn kwaliteiten nog meer inzetten in een volgende situatie
  - Wat had ik kunnen doen? - Welke voordelen heeft dat voor mij? Wat neem ik me voor?
   
 5. Je probeert deze alternatieven (nieuwe aanpak) uit in de praktijk

Voor een korte instructie van de verschillende reflectiemodellen verwijzen wij naar dit document  >>  Klik hier om te downloaden <<.

- Hoe kunnen Professionele Werkplaatsen bijdragen aan de kwalitatieve onderwijsverbetering: leren onderzoeken in relatie tot de schoolontwikkeling. - Tevens willen we verwijzen naar de "Denkkaarten” die in een eerder stadium gemaakt zijn ter ondersteuning van het proces en die hierbij aansluiten.

Samen Opleiden wenst iedereen veel coachingsplezier