Professionele Werkplaatsen

De professionele werkplaats (PW) bestaat uit een groep mensen die gericht is op het bereiken van een gemeenschappelijk doel én samen leren en werken binnen een professionele onderwijssetting.

Deze groep bestaat tenminste uit leraaronderzoeker(s), een docentonderzoeker en (aanstaande) leraren en kan worden aangevuld met onder meer ouders, kinderen en pedagogisch medewerkers. 

Het werken in PW dichten we een belangrijke rol toe voor het leren van alle partners. Hierin zoeken we voortdurend naar het versterken van de koppeling tussen theorie en praktijk. Op opleidingsscholen werken aanstaande leraren en mentoren samen met opleiders van Hogeschool de Kempel aan professionalisering van (aanstaande) leraren en het verbeteren van de kwaliteit van leren op de werkplek.
Binnen de PW werken we planmatig aan schoolontwikkeling met behulp van praktijkonderzoek, voortgaande professionalisering van (aanstaande) leraren en curriculumontwikkeling van het opleidingsinstituut waarbij gebruik gemaakt wordt van de denkkaart onderzoeksmatig werken.

PRAKTIJKONDERZOEKEN

Ben je nieuwsgierig naar de praktijkonderzoeken die worden gedaan?
Hieronder zie je enkele onderwerpen op alfabetische volgorde.