Opleiding tot Schoolopleider

Hogeschool de Kempel heeft in samenwerking met Driestar Hogeschool de opleiding tot Schoolopleider ontwikkeld.

De opleiding is binnen het project ‘Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen’ ontwikkeld. Naast Hogeschool de Kempel waren ook de scholen ook betrokken bij de ontwikkeling van de opleiding. In deze Post-HBO-opleiding vormen de vier beroepsstandaarden van het VELON de leidraad voor het vormgeven van de persoonlijke ontwikkeling van de schoolopleider. Naast de bekwaamheden wordt actief gewerkt met het Zelfevaluatiekader waarmee de schoolontwikkeling in beeld wordt gebracht. 
 

Verkort traject VELON 

In dit Registratie Traject Schoolopleiders komen dezelfde inhouden en toepassingen aan bod als in de Post-HBO Schoolopleiders. Dit echter in een gecomprimeerd tijdsbestek waarbij het meer zelfstandig verwerken van de inhoud centraal staat. Deze opleidingsvariant is speciaal bedoeld voor cursisten die al een relevante vooropleiding hebben gevolgd waardoor we de inhouden sneller doorlopen en kunnen beschrijven. 

Onderstaande opleidingen vormen een goede basis: 

  • masteropleiding (WO of HBO, bijvoorbeeld: MLI, MPM, Master SEN, Pedagogiek enz.); 
  • schoolleiders opleiding (bijvoorbeeld Magistrum 
  • coachings- en leiderschapsopleiding op HBO-niveau.