Opleiding mentor

Mentoren leveren een belangrijke bijdrage aan de opleiding van toekomstige leraren. Opleidingsnetwerk Samen Opleiden vindt het vanzelfsprekend mentoren hierbij te ondersteunen, onder andere door mentoren-bijeenkomsten en gesprekken met mentoren tijdens stagebezoeken.

 

Mentorspecialisatie

De mentorspecialisatie wordt verzorgd door docenten van Hogeschool de Kempel, al dan niet in samenwerking met schoolopleiders. Tijdens de bijeenkomsten wordt theorie over begeleiden gekoppeld aan de eigen ervaringen en het vergroten van de begeleidingsvaardigheden. 

Binnen een aantal betrokken stichtingen worden initiatieven ontwikkeld omtrent de mentorspecialisatie: 

 • De basisinhoud van de mentorspecialisatie wordt gecombineerd met een element Samen Opleiden (belang, doelstellingen etc.), mentorspecialisatie plus genoemd. Evaluatie en advies van dit traject wordt als extra eindopbrengst verwacht 
 • Vervolgbijeenkomst(en) op de basiscursus om een verdiepingsslag te maken in de begeleidingsvaardigheden van de mentoren. 

  Wie geven deze specialisatie? 
  Meerdere, gespecialiseerde collega’s van Hogeschool de Kempel verzorgen deze bijeenkomsten. 

  Waarom zou ik deze specialisatie willen volgen?
  Als deelnemer raak je bekend met de opleidingsvisie van Hogeschool de Kempel en de bijbehorende begeleidingsrol van jou als mentor. We besteden aandacht aan theorie over begeleiden en koppelen deze aan jouw eigen ervaringen. 

  Onderwerpen die aan bod komen: 
  • visie op opleiden en begeleiden 
  • begeleiden en beoordelen 
  • begeleidingscycli en - modellen 
  • gespreksinterventies 
  • communicatie 
  • relatie 

  Wat mis je als je deze training niet volgt?
  Het leren is gericht op het ‘leren vanuit ervaringen’ en niet op het ‘aanleren van trucjes’. Het handelen is gericht op het gedrag, jouw gedrag. We gaan we uit van ‘respect voor de eigenheid’, waarbij we doelgericht werken naar het resultaat. Belangrijk uitgangspunt is de ontmoeting. Hierbij is er sprake van een verbinding op basis van welbevinden en betrokkenheid.

  Hoe zien de bijeenkomsten eruit?
  De bijeenkomsten vinden plaats in de avonden. Er kunnen maximaal 20 mentoren per groep deelnemen. Bij grote belangstelling bepaalt de volgorde van inschrijven de deelnemerslijst. 
  Actieve deelname aan de bijeenkomsten leidt tot uitreiking van een certificaat.

  Wat is het resultaat? 
  Je bent je meer bewust van je begeleidingsvaardigheden in jouw rol als mentor. Tijdens de bijeenkomsten helpen we je jouw mentoren-repertoire verder uit te breiden. Het geleerde kun je direct in de praktijk toepassen.