Onze ambitie

Op lange termijn zien we het samen verantwoordelijkheid zijn voor het opleiden en professionaliseren van (aanstaande) leraren en schoolontwikkeling als de meest passende manier van opleiden voor álle aanstaande leraren van Hogeschool de Kempel.
 

Regionale ambities

Onze uiteindelijke ambitie is dan ook dat in de gehele regio het samen verantwoordelijk zijn voor opleiden van aanstaande leraren, voor professionalisering en voor schoolontwikkeling gemeengoed is geworden in denken en handelen. Dit vanuit de overtuiging dat dit ons ook in de toekomst in staat stelt kwalitatief goed en betekenisvol onderwijs voor onze leerlingen te kunnen (blijven) realiseren.

 

Brede ambities
Ook stellen we ons de ambitie om in de komende jaren het enthousiasmeren, begeleiden, opleiden en professionaliseren van (aanstaande) leerkrachten in een tijdas van zo’n 10 jaar te omarmen. Al vanaf 4 HAVO/VWO, doorlopend naar 4 jaar PABO en daarna nog 3 tot 4 jaar in de beschermde omgeving van een deelnemende opleidingsschool begeleiden wij samen onze professionals in de groei tot meer ervaren en bekwame leerkracht.