Netwerk Schoolopleider

Netwerkleren is een vorm van het verbinden van elkaars praktijken. Het staat voor een persoonlijke en actieve manier van leren waarbij actoren gericht gebruik maken van hun contacten. Alle schoolopleiders nemen deel aan het Netwerk Schoolopleider.

Belangrijke elementen van netwerkleren zijn onder meer uitwisseling, dialoog, reflectie, modelling, co-teaching en peerfeedback. Kenmerkend voor ons Opleidingsnetwerk Samen Opleiden is het netwerkleren als effectieve professionaliseringsvorm in de vorm van PW en LWG.