CurriculumWerkplekcurriculum

Leren op de werkplek is een centraal element binnen opleiden in de school. We hechten daarom veel waarde aan de werkplek als rijke leeromgeving. 

Uitgangspunt binnen Opleidingsnetwerk Samen Opleiden is dat de aanstaande leraar in de praktijk aan den lijve kan ervaren wat de beroepspraktijk van een leraar basisonderwijs inhoudt. De aanstaande leraar ervaart in de opleidingsschool de volle breedte van het beroep actief en bewust. Ook wordt op de opleidingsschool de koppeling met de theorie vanuit eigen opleiding volop zicht- en merkbaar; onder andere in de PW’s en de intervisiebijeenkomsten binnen de LWG. De professionals die de aanstaande leraar op de opleidingsschool begeleiden (mentoren en schoolopleiders) stimuleren dit proces. 

Volgens Opleidingsnetwerk Samen Opleiden wordt het leren op de leerwerkplek bepaald door: 

  1. de opleidingsopdrachten (basiscurriculum); 
  2. de leervragen van de aanstaande leraar (persoonlijk/ maatwerk); 
  3. de specifieke schoolcontext (schoolspecifieke omgeving/ schoolontwikkeling).

Om het leren op de werkplek in relatie tot de drie bovenstaande onderdelen goed te kunnen realiseren hebben we voldoende professionals nodig die samen kennis hebben van opleiden, de inhoud van de opleiding die de aanstaande leraar volgt, de schoolpraktijk en het gewenste beroepsprofiel. Het delen van die kennis zorgt er vervolgens voor dat er een inhoudelijke dialoog gevoerd kan worden over het opleidingscurriculum. Van belang is dat er ruimte is om als aanstaande leraar en als opleidingsschool hier zelf vorm en inhoud aan te geven. We zien hier voor de schoolopleider een belangrijke taak weggelegd. Onze werkwijze prikkelt om samen kennis af te stemmen, verder te construeren en intensief te onderzoeken op welke wijze de schoolopleider/het veld gestimuleerd kan worden deze eigen ruimte op te pakken. 

De flyer over Samen Opleiden kun je hier downloaden.