Besturen & scholen

Alle basisscholen binnen de zeven betrokken besturen zijn een opleidingsschool. Op dit moment is binnen elke stichtingsbestuur een aantal voorloperscholen actief. Deze voorloperscholen brengen de uitgangspunten van het Opleidingsnetwerk als eerste in de praktijk; elke school in eigen ontwikkeltempo. 

Opleidingsnetwerk Samen Opleiden

Participerende scholen

Prodas

In een veranderende samenleving meerwaarde bieden aan de ontwikkeling van kinderen in Deurne, Asten en Someren. Dat is de missie van Stichting Prodas. Met de scholen in de hoofdrol streeft stichting Prodas onderstaande vijf visie-elementen na: Bij Prodas………

1. geloven we in de kracht van samen

 Samen kom je verder en kun je meer. Daarom werken we samen binnen scholen, tussen scholen onderling, maar ook daarbuiten. We geven samen vorm en inhoud aan ons onderwijs.

2. koesteren we eigenheid

Iedere school binnen Prodas heeft zijn eigenheid, zo ook iedere collega en iedere leerling. We dagen onze leerlingen, collega’s en scholen uit om hun eigenheid verder te ontwikkelen.

3. kijken we met een brede blik naar ontwikkeling

Resultaten vinden we belangrijk. Maar we begeleiden onze leerlingen ook in hun groei als mens. Zodat ze vol vertrouwen hun weg vinden in de maatschappij en daarin hun bijdrage leveren.

4. geven we ruimte aan talenten

Dat geldt voor onze leerlingen en ook voor onze collega’s. Op je eigen manier, in je eigen tempo aan de slag met je talenten, dat geeft kracht!

5. blijven we voortdurend in beweging

We staan in verbinding met de wereld om ons heen. Die wereld is voortdurend in beweging en wij bewegen mee. Hierdoor blijven wij onszelf en ons onderwijs ontwikkelen. 

Visiefilmpje Prodas

De stichting bestaat uit 24 scholen: 23 voor regulier onderwijs en één school voor speciaal basisonderwijs (SBO de Brigantijn). Al onze scholen zijn uniek en ieder volgt een eigen onderwijsconcept. Zij hebben innovatie en kwaliteit hoog in het vaandel staan.

Stichting GOO

Een vertrouwde omgeving waar jouw kind speelt met vriendjes en vriendinnetjes, ontdekt wat hij of zij leuk vindt, nieuwe dingen leert, valt en weer opstaat. Dat is GOO. Onze leraren en pedagogisch medewerkers heten jou en je kind van harte welkom.

Stichting GOO biedt kinderopvang en basisonderwijs aan in de gemeenten Boekel, Gemert-Bakel en Laarbeek. In onze 18 kindcentra werken opvang en onderwijs intensief samen, waarmee wij een unieke positie in Nederland innemen. Ook hebben we een Orthopedagogisch DIdactisch Centrum, waarvan al onze kindcentra gebruik kunnen maken.

Verregaande samenwerking tussen opvang en onderwijs
Bij GOO geloven we dat de versmelting van opvang en onderwijs de toekomst is. Zo realiseren we een doorlopende leerlijn van 0 tot 13 jaar. En het is ook nog praktisch: klaslokaal en opvanglocatie bevinden zich in veel van onze kindcentra onder één dak. We creëren een vertrouwde plek, waar de jongste kinderen geleidelijk kunnen wennen aan school, juffen en meesters, pedagogisch medewerkers en andere kinderen.

Qliq Primair Onderwijs

Qliq Primair Onderwijs bestaat uit 14 scholen voor basis onderwijs en speciaal basisonderwijs met circa 4350 leerlingen en ruim 450 personeelsleden in de gemeente Helmond. De katholieke identiteit vormt de grondslag van de stichting.

Qliq Primair Onderwijs wil een goede werkgever zijn voor al haar personeel. Deze doelstelling geven wij vorm door de ontwikkeling van een integraal personeelsbeleid waarbij de kwaliteit van het personeel, goede arbeidsomstandigheden en een zorgvuldige interne communicatie drie cruciale factoren zijn.Wij willen bewust een lerende organisatie zijn. Leraren, directies en bestuur streven naar een hogere professionaliteit via doelgerichte scholing en het werken aan een gemeenschappelijke visie; de basis voor dit alles is een continue reflectie op onze activiteiten voor de kinderen, voor de school en voor de organisatie als geheel.

 

PlatOO

PlatOO, openbaar en algemeen toegankelijk basisonderwijs’ is een stichting en staat voor versterking van het onderwijskundig en pedagogisch klimaat van haar scholen.

Passie Prestatie PlatOO

We werken met passie aan de ontwikkeling van onze kinderen en willen prestaties neerzetten. We weten wat we willen en daar gaan we voor. Het gaat hier om meer dan alleen verhoging van leerprestaties. We vinden het bij PlatOO normaal dat we net een stapje extra vragen van elkaar, van collega’s, van kinderen en van ouders. Net dát stapje extra, dat is onze tweede natuur.

Wij zijn een professionele organisatie gericht op kwaliteitsonderwijs en goede zorg en ondersteuning aan de kinderen. We zijn pro-actief als het gaat om passend onderwijs en innovatie. Zo vinden wij een optimale ICT-infrastructuur heel belangrijk. Voor goed onderwijs investeren we ook graag in de kracht van de leraar. Om onze leraren te laten excelleren hebben we een verbeteringsprogramma en een expertisecentrum voor specifieke kennis en vaardigheden.

De visie en missie van PlatOO is gebouwd op pijlers. Hierin is verwoord waar wij voor staan. Het gaat om pluriformiteit, respect, ontwikkeling, samenwerken, professioneel en eigentijds zijn begrippen die hierin nadrukkelijk naar voren komen.

 

Eenbes Basisonderwijs

Eenbes basisonderwijs staat voor Samen vernieuwend leren. Met eigentijds onderwijs geven we kinderen een stevige basis mee. Daarvan hebben ze hun leven lang plezier. We maken gefundeerde keuzes voor onderwijsvernieuwing en we zorgen dat onze scholen hun kennis met elkaar delen.

U vindt onze 26 scholen in de gemeenten Geldrop-Mierlo, Heeze, Laarbeek en Nuenen. Daar werken we aan een goede toekomst van ruim 5.100 leerlingen tussen de 4 en 13 jaar.

 

SPOVenray en regio

De Stichting Primair Onderwijs Venray en regio heeft zestien basisscholen en één speciale basisschool onder haar hoede.  De scholen zijn verspreid over de kerkdorpen en de verschillende wijken van Venray centrum.

Alle scholen in de kerkdorpen zijn katholieke basisscholen en Venray centrum telt nog eens zes katholieke basisscholen. In de wijken Veltum en Landweert bevinden zich openbare basisscholen. In de wijk Brukske is een samenwerkingsschool waarin kinderen of katholiek godsdienstonderwijs krijgen of algemeen levensbeschouwelijk onderwijs conform de wensen van de ouders. De protestants christelijke basisschool bevindt zich aan de rand van de wijk Brukske.

De stichting verzorgt onderwijs aan ± 3340 kinderen en heeft ongeveer 330 personeelsleden in dienst.

OBS Helmond

Stichting Openbare Basisscholen Helmond vertegenwoordigt het openbaar basisonderwijs in de gemeente Helmond. De stichting beheert zeven openbare basisscholen verspreid over heel Helmond.

Eén stichting, maar zeven scholen met een eigen identiteit. Allemaal werkend vanuit de visie van het openbaar onderwijs met als gezamenlijk motto: 'Samen leren samen leven!'

Het openbaar onderwijs in de gemeente Helmond is relatief jong. In het jaar 1974 opende de eerste openbare school in de gemeente haar deuren. In de jaren die daarop volgden zijn in bestaande en in nieuwbouwwijken openbare basisscholen verrezen. Inmiddels heeft het openbaar basisonderwijs zich een stevige positie in het Helmondse onderwijsveld verworven.

De zeven scholen verzorgen dagelijks voor ca. 2.200 leerlingen basisonderwijs met een kwalitatief hoog gehalte.

Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra

Participerende scholen

Hogeschool de Kempel

Hogeschool de Kempel is een zelfstandige mono-sectorale hogeschool die zich richt op het opleiden tot en professionaliseren van leraren primair onderwijs. Naast de bacheloropleiding tot leraar basisonderwijs en de masteropleidingen Leren en Innoveren en Passend Meesterschap, verzorgt De Kempel trainingen, post-hbo- opleidingen en maatwerkactiviteiten in het kader van schoolontwikkeling. Met zo’n 800 studenten en 90 medewerkers is De Kempel een kleine hogeschool en een middelgrote lerarenopleiding voor primair onderwijs.

De Kempel wil leraren opleiden die gericht zijn op (het leren van) leerlingen en beschikken over het vermogen om samenwerking tot stand te brengen binnen en buiten de school. Leraren die zich kenmerken door gedrevenheid, ondernemingszin, passie en ambitie. Leraren die niet alleen voldoen aan de bestaande bekwaamheidseisen, maar ook beschikken over het vermogen om eigen leer-kracht en werkenergie te organiseren en die zo blijvend vormgeven aan hun eigen ontwikkeling en de ontwikkeling van (hun) onderwijs. Kortom: leraren met lef die leren, voor henzelf en hun leerlingen, eigenwijs invullen.

Participerende scholen

  • Hogeschool De Kempel